من + رياضيات = سردرد

خيلی جالبه که آدم با کيبردی تايپ کنه که برچسب فارسی نداره!!!!! اين يه خط رو از سايت دانشگاه می نويسم بدون داشتن برچسب فارسی!!!!!!!!! تا اينکه برسم خونه و ببينم چی می خواستم بنويسم!!!

پس فعلاْ.....03.gif07.gif

/ 1 نظر / 3 بازدید
دل دیوونه

ای ول تایپ بدون برچسب حالا کم واسمون کلاس بزار شوخی کردم موفق باشی و پيروز