قدرت دوست داشتن

يک پرنده از روی درگاهی پنجره پريد و منم از صدای به هم خودن بالهاش از خواب پريدم. ديدم جای هميشگيم نيستم. ديدم توفان اومده و همه چی رو به هم ريخته. اولش فکر کردم دارم خواب می بينم. از اين تصور، نفس راحتی کشيدم و قوت قلب گرفتم. ولی بعد از چند لحظه باورم شد که خواب نيستم. دنبال دفتر نوشته هام گشتم و دنبال خودکار بيک آبی، که بنويسم و آروم بشم. اما نه دفترم بود و نه هيچ کدوم از کتابام... دنبال آينه گشتم تا چشمامو توی آينه ببينم و خودمو بشناسم. اما آينه ای نبود. اتاقم به هم ريخته بود و خونه مون ديگه خونه نبود. دنبال يه مانتو و روسری گشتم که برم از خونه بيرون و آينه ای پيدا کنم. اما در حقيقت هيچ لباسی نبود. بيرون از خونه هم فرقی با خود خونه نداشت. همه جا يه جور ديگه بود. انگار اينجا کره زمين نبود. انگار برزخ بود. هيشکی نبود. و من تنهاترين بودم و هيچ درختی هم نبود. غصه ام شد. برای اولين بار، ترس عجيبی توی دلم افتاد. نمی دونستم خدا رو صدا کنم يا مادرمو صدا کنم يا... اما ناخودآگاه اسم اونو صدا کردم. خيلی عجيب بود. دست خودم نبود. صداش زدم. يه هو همه جا به هم ريخت. از تو آسمون فرياد مهيب و کر کننده ای به گوشم رسيد. ترسيدم و با دستام گوشامو گرفتم. يه صدايی ازم پرسيد اسم کيه؟ اين کيه؟ داد زدم اين همونه که دوستش دارم. چند لحظه بعد خودش اومد. هراسان و دوان دوان اومد و منو بغل کرد. باورم نمی شد که بعد از چند ساعت دربه دری حالا نزديکش بودم. ديگه نمی ترسيدم. اون قدر اين ماجراها عجيب بود که زبونم بند اومده بود. نمی تونستم ازش بپرسم چی شده و ما کجاييم. فقط ديدم آينه ای جلومون سبز شده. توی اون آينه دنبال چشمای خودم گشتم. اما....... اما....... من ديگه خودم نبودم. اونم ديگه خودش نبود.... چون، من اون بودم و اون من بود!!!!!05.gif09.gif03.gif

/ 8 نظر / 4 بازدید
Baroon derakht neshin

eh che khub ye bar inja man nafare aval shodam, rastesh aval hossel nakardam ta tah bekhunam vali vaghti khundam kheyli chasbid, ye hale sade va bi ghalo ghashi dasht, dastet dard nakone! ta bad ke bazam biam, felan!

Baroon derakht neshin

eh rasti ye sooti dadm paeen safeh ye matne digeh ham avalin nazaresh male mane, in shod 2 ta! khush bashi!

میخ

مبارکا باشه! روز روشن و اين کارا! ايشالا سفيد بخت بشی خواهر! بلکه از اين دختر بابايی بيای بيرون و يه دختری داشه باشی که اسمشو بذاری ... !!! ببين وقتی سر نمی زنی به من حق بده که بيام از اين حرفا بزنم.

شهروز

پرنده٬بال٬طوفان!!٬دفتر نوشته ها٬خودکار بیک آبی٬آینه٬چشم٬لباس٬زمین٬برزخ!!!!٬ترس٬خدا٬مامان!٬... --------->اون(: واقعا جالب بود ثمر٬خیلی لذت بردم و آرزو می کنم که بازم بهتر از این بنویسی٬ من کاملا بوی زندگی رو تو تین چند خط حس کردم٬ طنز پنهان آخرشم که کاملش کرد!!! موفق باشی!

-

حتی روزنامه درپيتی مثل اعتماد هم همچين مزخرفاتی رو چاپ نميکنه. پارتيت خيلی کلفت بود نه؟

mehdi

سلام ثمر جان. مرسی از احوال پرسی های شما. اين مطلب رو خوندم دوستش داشتم. موفق باشی خانومی.

mehdi

e! be rooz ham karde boodi?

فرشید

سلام ثمر جونم خوبی خوش ميگذره ای ول متن خيلی قشنگی بود ولی خودمونيم راستشو بگو از خواب بيدار شدی چی شد D: مواظب خودت باش . موفق باشی عزيزم