امشب، هيچ شانه ای مرهم اندوه من نيست. 02.gif

دستی به ياری ام نمی آيد تا غصه ها را پس بزند. قلبی برايم نمی تپد و چشمی برايم نمی گرید. امشب... تنهايم... تنها تر از باد... باد ولگرد خانه به دوش ... غمگينم.... غمگين تر از برف...برف سرد و بی احساس... امشب.... چشمانم گريان است...گريان تر از ابر...ابر سياه دور افتاده.

خشکيده تر از درخت، درخت بی برگ و ريشه... تيره تر از غبار... غبار بيهودگی لحظه ها..

 :: درسته، حس تلخی داشت دختری که اين کلمات رو به هم می بافت. از عمق چشماش می شد بخونی که چقدر غصه داره... شب غمگينی بود و در و ديوار به حالش گريه می کردند. اما چيز ديگه ای که بيشتر عذابش می داد، اين بود که نه خودش می دونست چشه و نه ديگران. حداقل کاش می تونست بفهمه که چه مرگشه 02.gif اما اين مشکلی بود که نمی تونست حلش کنه ::

/ 2 نظر / 2 بازدید
tahereh

سلام خيلی خوب منويسی موفق باشی و شاد

سیاوش

ثمر جان سلام واقعا نميدونم نقش اين دختر رو تو زندگی واقعيت بازی ميکنی يا.... بازم ميگم واقعا مشتاق آشنايی با تو هستم خواهش ميکنم دروغ هم به من نگو