شوی لباس در دانشکده ما

امروز عده زيادی دختر خانوم خوشگل و خوش هيکل وارد دانشگاه شدند بعد از سه سوت از کارشون سر در آورديم. بچه های هنر دانشگاه ما، يعنی اونايی که طراحی لباس می خونن، تصميم به برپايی يه شوی لباس گرفتن. اين شو در تاريخ ۲۷ تا ۳۰ آبان ماه در کاخ سعد آباد برگزار می شه. اون بچه ها با راهنمايی استاداشون عده ای مانکن خوشگل مشگل رو دعوت کرده بودن برای تمرين و هماهنگی و اين کارا. اين مانکن ها هم توی آمفی تئاتر دانشکده مون داشتن راه رفتن شون رو تمرين می کنن ( می دونين که از اون تریپ های راه رفتن شل و ول و يه چرخ و چند لحظه مکث!!) خلاصه اينکه ما يه نيم ساعتی قاچاقی اين خانوما رو نگاه کرديم و بعد که کاشف به عمل اومد اونجا کاره ای نيستيم(!!!) ما رو محترمانه به خارج از سالن هدايت کردن!! به هر حال اين جو به شدت بچه ها رو گرفت و تا اومدن استاد، يه سری شوی لباس رو سکوی کلاس راه انداختيم!!  جاتون خالی خيلی حال داد. تازه جای همه پسرها خالی!!  دلتون بسوزه!! اگه بدونين چه تيکه هايی بودن اين دخترا 

راستی ببخشيد که اين قدر خلاصه نوشتم. کلی حرف داشتم اما خستگی مجال نمی ده!!! 

نوشته : گلایه ها در ساعت ٩:٤٢ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۳٠ مهر ،۱۳۸۳