برای خوب شدن هيچ وقت دير نيست.

بيا کاری کنيم که کار از کار نگذره... جوری نشه که بدی مشخصه ی ما بشه و ديگران، بد خطابمون کنن. اگه خودمون خوب بشيم می تونيم همه رو خوب کنيم.. امتحانش مجانيه!!

اون وقت می بينيم که بابا... ما که يه پا دکتر بوديم و خبر نداشتيم!!

 برای خوب شدن هرگز دیر نیست...

نوشته : گلایه ها در ساعت ٥:٢٤ ‎ب.ظ روز جمعه ٤ اردیبهشت ،۱۳۸۳