طبق معمول، چند سوال بي جواب...

کي بايد به داد جوون ها برسه؟ نه شدت عمل پليس باعث کم شدن فساد مي شه و نه محدود کردن ملت. هر کاري کردين نتيجه عکس داده. مي دونين چه خبره توي جامعه مون؟ چه چيزاي تعفن آوري هست که شما چشمتون رو به روش بستين. اينا از کجا توليد شده؟ آيا چفت و بست هاي شماها محکم نبوده؟ يا اينکه اينا هم توطئه آمريکاست؟
شماهايي که به يه دختر و پسر مظلوم که دست در دست هم توي پياده رو قدم مي زنن گير مي دين و اشک شون رو درميارين، حتماً خوب مي دونيد که فساد و فحشا چه شبکه سازمان يافته و منظمي داره توي شهرهاي بزرگ کشور. البته نمي خوام بگم که فحشا و بدکارگي في نفسه بايد جرم تلقي بشه، نه، مي خوام اين سوال رو ازتون بپرسم که چرا اين جرم وحشتناک داره رشد مي کنه؟ مثل تارهاي عنکبوت پسران و دختران ما رو در بر مي گيره و آلوده مي کنه؟ اگه شما اينو مي فهميديد که فحشا هم نياز هر جامعه ست و بي برنامه جلو نمي رفتين، هرگز اين جوري نمي شد. به جاي اينکه مرکز فساد رو جمع کنيد و فاحشه ها رو مدت محدودي زنداني کنيد بايد فکر اينو مي کردين که بالاخره همه کساني که بعد از مدتي از زندان در ميان، نه تنها کار خودشون رو ادامه مي دن بلکه براي آلوده تر کردن ديگران حريص تر هم مي شن. خب خب، الان کي مي خواد پاسخ بده؟ تا مردم ميان يه نفس راحتي بکشن که شماها دارين امنيت ايجاد مي کنين، يه مشت فاسد و بدکاره و تجاوزکار و کثافت جديد از يه سوراخ تازه سر بيرون مي يارن. اميدوارم بالاخره بعد از اين همه سال وقت صرف کردن يکي فهميده باشه که اين راه مبارزه با فساد نيست و اين فقط باعث رشد جرم مي شه. شايدم همه اين چيزا رو مي دونن و فقط بخاطر حفظ منافع، سکوت اختيار مي کنن و به روال سابق ادامه مي دن.......

نوشته : گلایه ها در ساعت ٢:٢۳ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۸ خرداد ،۱۳۸٤