ديالتيک عمقی!!

اصلاً معلوم نيست چرا زنده اي. تو به اندازه ي يه باکتري هم براي زندگيت تلاش نمي کني. تو ياد گرفتي که چهار تا کلمه ي مودبانه به کار ببري تا همه پيش خودشون فکر کنن: به به ! چه دختر جوان مودبي ! تو ياد گرفتي که هميشه لبخند بزني تا همه بدونن مهربون هستي. تو ياد گرفتي که به جاي آرايش کردن خودتو گريم کني تا همه بگن: وايييييييي! چه دختر زيبا و جذابي. تو ياد گرفتي جوري لباس بپوشي که ديگران با خودشون بگن: چه خانم شيک پوش و خوش لباس و با سليقه اي! تو هميشه جوري برخورد مي کني که ديگران وادار به تحسين بشن. تو چي هستي؟ چه تلاشي کردي تا خودت لايق تحسين کردن باشي. نه لباس و آرايش و لبخند و نوع حرف زدنت ؟ تو از زندگي چي مي خواي؟ چرا زنده هستي؟ چرا اين قدر اهدافت حقير و پست شده؟ بگو خجالت نکش! نوبت توست. حرف بزن و توي دلايلي که قراره بگي فقط خودت باش که بدونم چه جوابي برام داري.

بذار برات بگم. تند رفتي. من اهدافم حقير نيست. من از زندگي توي لحظه لذت مي برم. تا وقتي جوان هستم زيبا و خوش پوش و قابل تحسينم. و سعي مي کنم خاطرات روزهاي خوش جووني مو سرمايه اي کنم براي دوران پيري و از کار افتادگي. من قصد دارم ازدواج کنم. هدفي که به نظر تو حقير و پوچ هستش. هيچ کس از يه ازدواج موفق ضرر نمي کنه. و تو اينو نمي فهمي. تو نمي فهمي چون سازگاريت با دنياي اطرافت کمه. تو رمان مي خوني. کتاب مي خوني. ايسم ها و ايدئولوژي هاشونو مطالعه مي کني. دلت خوشه که اگر چه ظاهرت درب و داغونه اما روشنفکر و کتابخون هستي. اما عزيز من اشتباه مي کني. تو اگه قدري با دنياي اطرافت سازگاري پيدا مي کردي مي فهميدي که شيک بودن و زيبا بودن و ادب داشتن و ابراز محبت کردن فقط جزو ظواهر يک آدم نيست. همه ي چشم ها به دنبال تميزي و زيبايي هستش. من تا وقتي جوونم سعي مي کنم به کساني که اطرافم هستن عشق بورزم و يه موجود خوب و دوست داشتني باشم. چون مطمئنم حتي اگه به اندازه ي تو حرص کتاب نداشته باشم باز هم بيشتر از تو مي فهمم!!! نه! اين نظر خودخواهانه و جسارت باري نيستش. تو فقط زندگي رو توي سطرهاي کتابت مي بيني و من زندگي رو با دستام لمس مي کنم. با گوشهام مي شنوم. با چشمهام مي بينم. نگاهي که من دارم ملموس تر و عيني تر هستش. من از تجربه ها درس مي گيرم و تو از کتاب ها. اما فکر کردي، اگه يه روزي از تو دنياي کتاب هات بيرون اومدي و مثلا با يه آقاي جوان برخورد کردي و مطابق غريزه گرايش به جنس مخالف، خواستي بهش ابراز علاقه کني چه کار بايد بکني؟ آيا توي کتاب هات نوشته که راه و رسم زن بودن و زنانگي کردن چيه!!!!!!!!!! (( واي خداي من اگه بخوام اين خزعبلات رو ادامه بدم وبلاگم منفجر مي شه!!!!!!!! )) 

نوشته : گلایه ها در ساعت ۱:۳٧ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٢ اردیبهشت ،۱۳۸٤